Algemene Voorwaarden

Deze website wordt beheerd door L`amani. Gedurende de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Shop naam. L`amani biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site aan jou, de gebruiker, onder voorbehoud van jouw acceptatie van alle voorwaarden, condities, beleidsregels en kennisgevingen die hier vermeld staan.
Wanneer je onze website bezoekt en/of iets bij ons koopt, neem je deel aan onze "Service" en ga je akkoord met de volgende voorwaarden en condities ("Gebruiksvoorwaarden", "TOS"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, condities en beleidsregels die hierin en/of beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaars en/of inhoudsproviders zijn.


Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze Website gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de Website, ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities van deze Overeenkomst, ga dan niet naar de Website of gebruik de Diensten niet. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Elke nieuwe functie of tool die wordt toegevoegd aan het huidige aanbod, valt ook onder de Gebruiksvoorwaarden. Je kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen.

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONLINE OPSLAG
Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt bereikt in de staat of provincie waarin je woont en dat je ons toestemming hebt gegeven om jouw minderjarige afhankelijken deze Site te laten gebruiken.
Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag je enige wetten in jouw rechtsgebied overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) tijdens het gebruik van de Dienst.
Je mag geen wormen, virussen of code van een destructieve aard verzenden.
Overtreding of schending van een van de Voorwaarden zal onmiddellijke beëindiging van jouw Diensten tot gevolg hebben.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service te weigeren.
Je erkent dat Jouw Content (behalve creditcardinformatie) ongecodeerd wordt verzonden en (a) kan betrekking hebben op verzending over verschillende netwerken en (b) wijzigingen kunnen vereist zijn om te voldoen aan technische vereisten bij het verbinden van netwerken of apparaten.
Creditcardinformatie is altijd versleuteld bij verzending over netwerken.
Je gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of te gebruiken, gebruik te maken van de Dienst of toegang te krijgen tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verstrekt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn slechts voor gemak en zijn niet bedoeld om het gebruik van de Dienst te beperken of te beperken.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE.
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer up-to-date informatiebronnen. Het gebruik van het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen op onze site.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

Conclusie van de overeenkomst
De presentatie van de producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de knop "Kopen" te klikken, doe je een aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. Onmiddellijk na verzending ontvang je een bevestiging van ontvangst van je bestelling via een geautomatiseerde e-mail. Deze e-mailbevestiging vormt geen acceptatie van de overeenkomst.

 

**SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)**

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid. Er is alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn. We behouden ons het recht voor, maar hebben geen verplichting, om de verkoop van onze producten of diensten aan een bepaalde persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving en naar ons eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is nietig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of ander materiaal dat u aanschaft of ontvangt, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd. Al onze producten worden rechtstreeks aan de consument verzonden vanuit onze leverancier in China. Eventuele kosten zoals douanerechten, invoerrechten zijn de verantwoordelijkheid van de consument.

**SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE**

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, limieten stellen aan of aankoophoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst vanuit of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u heeft opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen die naar ons eigen goeddunken lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs, te beperken of te verbieden. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u doet bij onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig. Voor meer details, zie ons retourbeleid.

**SECTIE 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN**

We kunnen je toegang bieden tot tools van derden waarover we geen controle of autoriteit hebben.
Je erkent en stemt ermee in dat we toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaringen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met je gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door jou van optionele tools die via de Website worden aangeboden, is op eigen risico en discretie, en je moet ervoor zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden aangeboden door de relevante derde partij(en).

**SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDE PARTIJEN**

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunnen je naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verantwoordelijk voor het verifiëren of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en we geven geen garantie of aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het materiaal van derden of websites of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die verband houden met websites van derden. Lees de beleidsregels en praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

**SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE GEBRUIKERSBIJDRAGEN**

Als je bepaalde bijdragen (bijv. wedstrijdinzendingen) of ongevraagde creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen op ons verzoek verzendt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), ga je ermee akkoord dat we de Opmerkingen die je stuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook, op elk moment en zonder beperking. We zijn niet verplicht om (1) Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) enige vergoeding te betalen voor enige Opmerkingen; of (3) te reageren op enige Opmerkingen. We hebben het recht, maar niet de verplichting, om alle inhoud die we, naar ons eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins onaanvaardbaar achten, of die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden, te controleren, bewerken of verwijderen. Je gaat ermee akkoord dat je opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijke rechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Je stemt er verder mee in dat je opmerkingen geen lasterlijke of anderszins onwettige, beledigende of obscene materialen bevatten en geen computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen verstoren. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, jezelf niet voordoen als iemand anders dan jezelf of ons of een derde partij anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van je opmerkingen. Je bent als enige verantwoordelijk voor al je opmerkingen en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige opmerkingen die door jou of een derde partij zijn geplaatst. Eventuele speciale bijkomende douane-inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

**SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE**

Het verstrekken van persoonlijke informatie via de Winkel valt onder ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken, klik hier.

**SECTIE 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES**

Af en toe kan onze website of dienst informatie bevatten die typografische fouten, onjuistheden of omissies bevat, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorvoertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om een ​​bestelling te annuleren als er op enig moment informatie op de Dienst of een gerelateerde website onnauwkeurig is (inclusief nadat je je bestelling hebt geplaatst).

We zijn niet verplicht om enige informatie op de Dienst of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk vereist is. Geen enkele vermelde update- of vernieuwingsdatum die op de Dienst of een gerelateerde website wordt toegepast, mag worden gebruikt om aan te geven dat er wijzigingen of updates zijn aangebracht in enige informatie op de Dienst of een gerelateerde website.

**SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK**

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het verboden om de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) het aanmoedigen of deelnemen aan enige onwettige activiteit door anderen; (c) schenden van enige internationale, federale, provinciale of staatsregel, wet of lokale verordening; (d) inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) hinderlijk, beledigend, beledigend, lasterlijk, belasterend, intimiderend of discriminerend zijn op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen uploaden of verzenden of andere vormen van kwaadaardige code die op enigerlei wijze kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren; (h) het verzamelen of volgen van persoonlijke informatie van anderen; (i) voor spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of schrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om je gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen als je een van de verboden gebruiken schendt.

**SECTIE 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID**

We garanderen niet dat het gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

Je stemt ermee in dat we de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment kunnen beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat jouw gebruik van de Dienst of het onvermogen om de Dienst te gebruiken op eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die je via de Dienst worden aangeboden, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals ze zijn" en "beschikbaar" voor je gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, inclusief enige impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of producten) die via de Dienst zijn geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar zijn gesteld, zelfs niet als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot het maximum dat is toegestaan door de wet.

**SECTIE 14 - VRIJWARING**
Je stemt ermee in om Shopnaam en haar moederbedrijf, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te beschermen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij bevatten, of jouw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

**SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID**
Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar tot het volledige toegestane maximum van de wet, en zal het niet-afdwingbare gedeelte als afsplitsbaar worden beschouwd van deze Gebruiksvoorwaarden, en een dergelijke bepaling zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.

**SECTIE 16 - BEEINDIGING**
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voortvloeien uit de Overeenkomst voor de beëindigingsdatum blijven gelden na beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat deze door jou of door ons worden beëindigd. Je kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten of als je onze website niet langer gebruikt.
Indien wij naar ons eigen goeddunken van mening zijn dat je een inbreuk pleegt of wij vermoeden dat je een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden, kunnen wij ook deze Overeenkomst te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de beëindigingsdatum; en/of je kunt de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd overeenkomstig.

**ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST**
Ons nalaten om een recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van een dergelijk recht of bepaling.
Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op deze Site of in verband met de Dienst worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en regelen jouw gebruik van de Dienst. Ze vervangen alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Elke onduidelijkheid bij de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de opsteller.

**SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT**
Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij jou diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

**SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN**
Je kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot onze Website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, wordt beschouwd als acceptatie van die wijzigingen.

**SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS**
Vragen over de Gebruiksvoorwaarden moeten worden gestuurd naar Info@lamani.nl